VISA APPLICATION FORM

Mohon data diisi dalam kotak yg tersedia dengan HURUF BESAR
Kérjük az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETŰvel írja be a négyzetekbe
Please fill in the boxes with datas in BLOCK LETTER

Biaya visa tidak dapat dikembalikan
A vízum díja nem téríthető vissza
The visa fee is not refundable

Your e-mail address:

I. Data Pemohon/ Kérvényező adatai / Applicant's data
  a.) Nama Pemberian / Keresztneve / First name :
    Nama Keluarga / Családineve / Family name :
   
Jenis kelamin :Laki2Perempuan
Neme Férfi 
Sex Male Female
  b.) Tempat dan tanggal lahir / Születési helye és dátuma / Place and date of birth :
   
  - -
   Hari/Nap/Day  Bulan/Hó/Month  Tahun/Év/Year
  c.) Kebangsaan / Állampolgársága / Nationality :
  d.) Alamat di Hongaria/Makedonia / Magyarországi/Makedón címe / Address in Hungary/Macedonia :
   
    No. telepon / Telefon sz. / Phone no. :
    No. telepon selular / Mobil telefon sz. / Mobile phone no.
    Alamat Email / Email cime / Email Address. :
  e.) Pekerjaan / Foglalkozása / Occupation :
    Nama dan alamat kantor / Munkahely neve és címe / Name and address of office :
   
    No. telepon / Telefon sz. / Phone no. :
  f.) Status keluarga / Családi állapota / Marital status :
Belum menikahMenikah
 Nőtlen/Hajadon Házas
 Single Married
II. Data Paspor / Útlevél adatai / Passport Data :
  a.) No. Paspor / Útlevél sz. / Passport no.:
    Diberikan di / Kiállítási helye / Issued at:
    Tanggal pemberian / Kiadás kelte / Date of issued :
  - -
 Hari/Nap/Day  Bulan/Hó/Month  Tahun/Év/Year
    Berlaku sampai / Érvényességi ideje / Valid until :
  - -
 Hari/Nap/Day  Bulan/Hó/Month  Tahun/Év/Year
    Jenis paspor / Útlevél fajtája / Type of passport :
BiasaDinasDiplomatik
 Magán Szerviz Diplomata
 Ordinary Service Diplomatic
  b.)
No. ijin masuk kembali / Visszatérési engedély sz. / No. of reentry permit :
    Diberikan di / Kiállítás helye / Issued at :
III. Visa / Vízum / Visa
  a.) JENIS VISA / A VÍZUM TÍPUSA / TYPE OF VISA :
   
A.Singgah B.Kunjungan C.Berdiam sementara D.Kunjungan ganda
 Tranzit  Látogató  Ideiglenes tartózkodási  Többszöri belépő
 Transit  Visit  Temporary stay  Multiple entry
 
E.Kunjungan kolektif F.Dinas G.Diplomatik
 Kollektív látogatói  Szerviz  Diplomatikus
 Collective visit  Service  Diplomatic
  b.) Maksud perjalanan ke Indonesia / Az utazási célja Indonéziába / Purpose of journey to Indonesia :
   
1.Pariwisata 2.Sosial Budaya 3.Usaha 4.Dinas
 Turista  Szociokulturális  Üzleti  Hivatalos
 Tourism  Socio-Culture  Business  Official
  c.) Jumlah kedatangan / Látogatási száma / Number of entry :
   
1.Satu kali 2.Dua kali 3.Beberapa kali
 Egyszeri  Kétszeri  Többszöri
 Single  Double  Multiple
  d.) Perusahaan atau sponsor di Indonesia / Vállalat vagy szponzor Indonéziában / Business or sponsor in Indonesia :
   
    Alamat / Címe / Address :
   
    No. telepon / Telefon sz. / Phone no. :
  e.) Berapa lama akan tinggal / Tartózkodásának időtartama / Duration of stay : Hari / Nap / Day
  f.) Pelabuhan masuk ke Indonesia / Mely kikötőben lép be Indonéziába / Port of entry into Indonesia :
   
    Tanggal masuk / Belépés kelte / Date of entry
  - -
 Hari/Nap/Day  Bulan/Hó/Month  Tahun/Év/Year
  g.) Negara tujuan berikutnya / A következő célország / The next destination country :
   
  h.)
Nomor tiket (pulang pergi) / Retúrnjegy száma / Return ticket number :
    Maskapai penerbangan / Légitársaság neve / Name of airline
   
  i.) Pemberian visa terakhir pada pemohon :
Legutóbbi indonéz vízumának adatai
The latest Indonesian visa issued to applicant
jenis, no. :    
típus, sz.
type, no.
    Tempat / Kiállítás helye / Place :
    Tanggal / Kelte / Date
  - -
 Hari/Nap/Day  Bulan/Hó/Month  Tahun/Év/Year
IV. Info lain / Egyéb tájékoztatás / Other info :
  a.)
Apakah anda pernah ditolak permohonon visa masuk Indonesia :ya:  tidak:
Elutasították-e valaha Indonéziába irányuló vízumkérelmét ?igen nem 
Whether your application for visa to enter Indonesia has ever been rejectedyes no 
  b.)
Apakah anda pernah diperintahkan untuk meninggalkan Indonesia :ya:  tidak:
Kiutasították-e már valaha Indonéziából ?igen nem 
Have you ever been asked to leave Indonesiayes no 
  c.)
Apakah anda pernah melanggar hukum atau melakukan kejahatan/tindak pidana :ya:  tidak:
Szegett-e meg törvényt ?igen nem 
Have you ever committed an offence (criminal record)yes no 
V. Pernyataan / Kijelentés / Declaration :
  a.) Saya menyatakan bahwa :
   
 • pernyataan yang saya berikan di atas adalah benar,
 • saya menyadari bahwa walaupun telah mempunyai visa untuk Indonesia, izin masuk Indonesia tetap menjadi wewenang para pejabat Imigrasi di Indonesia.
    Kijelentem, hogy:
   
 • az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek és elfogadom hogy,
 • bár rendelkezem indonéz vízummal, mégis a belépési engedély megadása a Bevándorlási Hatóság hatásköréhez tartozik.
    I hereby declare that:
   
 • The statements given above are true and correct,
 • I realize that even though possessing a valid visa to Indonesia, permission for entry remains at the discretion of the Immigration authorities in Indonesia.
  b.) Saya juga menyadari bahwa :
   
 • selama berkunjung ke Indonesia saya tidak akan :
  • melakukan atau menjabat suatu kedudukan dilembaga apapun baik dengan upah maupun tanpa upah
  • tinggal melebihi waktu yang diberikan
 • jika saya melanggar pernyataan diatas, saya bersedia dihukum dan dideportasi dari Indonesia.
    Tudomásul veszem, hogy :
   
 • Indonéziában való tartozkodásom alatt :
  • nem vállalhatok semmilyen munkát, hivatali megbízást, akár fizetéssel akár anélkül
  • nem léphetem túl a megengedett tartózkodás idejét
 • Amennyiben a fenti követelményeknek nem teszek eleget, tudomásul veszem, hogy eljárás indulhat ellenem és kiutasíthatnak Indonéziából.
    I am also aware :
   
 • that during my visit in Indonesia I have to refrain from :
  • being engaged in any occupation on institution paid or unpaid
  • over-staying
 • that if I fail to comply with the above mentioned requirements, I am liable to be prosecuted and deported from Indonesia.
   
 
Tempat pengajuan permohonan :
Kérelem helye
Place of application
 
Tanggal permohonan :
Kérelem kelte
Date of application
  - -
 Hari/Nap/Day  Bulan/Hó/Month  Tahun/Év/Year
 
Tanda tangan pemohon :
Kérvényező aláírása
Signature of applicant
 

Catatan penting / Fontos tudnivaló / Important note :
 • Paspor harus masih berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan sejak tanggal masuk ke Indonesia / Indonéziába való beérkezés dátumától az útlevélnek legkevesebb 6 hónapig még érvényesnek.
 • Mohon agar print out aplikasi dapat dibawa dan ditandatangani / Kérjük, hogy a kinyomtatott űrlapot szíveskedjen magával hozni az ügyintézéshez! / Please bring the print out of the application and sign it

 
Egyéb file-ok / Other files :
 
Hozzáad még egyet / Add one more

 

 

Address: 1068 Budapest, Városligeti fasor 26. | MAP |
Phone: (+36-1) 413 3800 Fax: (+36-1) 322 8669
E-mail: embassy@indonesianembassy.hu